Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNBA7GKTOW
Čj. předkladatele 8866/2019-MZE-11191 Datum autorizace 20.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, ve znění vyhlášky č. 396/2016 Sb.
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova kontrola; potravinářství a potraviny
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Na základě § 14 zákona č. 146/2002 Sb., o Státní zemědělské a potravinářské inspekci a o změně některých souvisejících zákonů.
Popis Navrhovaná novela vyhlášky č.132/2015 Sb., o sazebníku náhrad nákladů za rozbory prováděné laboratořemi Státní zemědělské a potravinářské inspekce pro účely kontroly, se týká výhradně její přílohy č. 1 (Fyzikálně-chemické rozbory), a to s ohledem na nově akreditované metody, které Státní zemědělská a potravinářská inspekce hodlá využívat, eventuálně změnu těchto metod.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.4.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.3.2019 – 10.4.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBA7GKTOW.docx 15 kB 20.3.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBA7GKTOW.docx 32 kB 20.3.2019
Materiál ma_KORNBA7GKTOW.docx 33 kB 20.3.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBA7GKTOW.docx 77 kB 20.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBA7GKTOW.docx 45 kB 20.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk