Identifikace materiálu
Čj. OVA 494/19 PID KORNBA6CGYC8
Čj. předkladatele MV-138443/LG-2018 Datum autorizace 11.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova matrika
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Novela zákona o matrikách, zákona o správních poplatcích, občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.3.2019 – 8.4.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCUB6VJO.docx 40 kB 5.6.2019
Návrh usnesení us_KORNBCUB6VJO.docx 15 kB 5.6.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBCUB6VJO.docx 22 kB 5.6.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBCUB6VJO.docx 112 kB 5.6.2019
Materiál ma_KORNBCUB6VJO.docx 63 kB 5.6.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBCUB6VJO.docx 17 kB 5.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCUB6VJO.docx 96 kB 5.6.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBCUB6VJO.docx 156 kB 5.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCUB6VJO.pdf 303 kB 5.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk