Identifikace materiálu
Čj. OVA 494/19 PID KORNBA6CGYC8
Čj. předkladatele MV-138443/LG-2018 Datum autorizace 11.3.2019
Popis
Název materiálu Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova matrika
Oblast práva Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Novela zákona o matrikách, zákona o správních poplatcích, občanského zákoníku a zákona o zvláštních řízeních soudních.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.9.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 2.9.2019 Číslo Sněmovního tisku 593 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 627 ze dne 2.9.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.3.2019 – 8.4.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , ČSÚ , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-ČAK , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBFVEXJUE.docx 12 kB 10.9.2019
Materiál ma_KORNBFYB9VAQ.docx 135 kB 13.9.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBFVEXJUE.docx 16 kB 10.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBFVEXJUE.docx 91 kB 10.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFVEXJUE.docx 37 kB 10.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk