Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB9YH6458
Čj. předkladatele MZDR 9718/2019/LEG Datum autorizace 8.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o nastavitelných parametrech přerozdělování finančních prostředků veřejného zdravotního pojištění pro rok 2020
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotní pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Zdravotní pojištění
Důvod předložení Ustanovení § 21f písm. a) zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění zákona č. 145/2017 Sb.
Popis Smyslem navrhované právní úpravy je stanovit tzv. nastavitelné parametry přerozdělování pro rok 2020 a specifikovat příslušné náležitosti údajů nezbytných pro výpočet vypočítaných parametrů přerozdělování.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.4.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.3.2019 – 15.3.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , MF , MO , MPSV , MSP , MV , UZSČR
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAXBAKDH.doc 175 kB 8.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBAXBAKDH.doc 38 kB 8.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBAXBAKDH.docx 45 kB 8.4.2019
Materiál ma_KORNBAXBAKDH.docx 42 kB 8.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBAXBAKDH.doc 66 kB 8.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAXBAKDH.doc 293 kB 8.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk