Identifikace materiálu
Čj. OVA 729/19 PID KORNB9XGVKDC
Čj. předkladatele CSU-02987/2018-01 Datum autorizace 5.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český statistický úřad
Klíčová slova demografie; obyvatelstvo; statistické informace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Statistika a výkaznictví
Důvod předložení Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 391
Popis Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.10.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.9.2019 Číslo Sněmovního tisku 622 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 666 ze dne 30.9.2019
Znění PDF
DOC
(135 kB)
(176 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.3.2019 – 2.4.2019 Adresa připomínek eklep@czso.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBGSETF3P.docx 12 kB 9.10.2019
Materiál ma_ALBSBGSETF3P.docx 151 kB 9.10.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBGSETF3P.docx 104 kB 9.10.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBGSETF3P.docx 22 kB 9.10.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBGSETF3P.docx 30 kB 9.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBGSETF3P.pdf 240 kB 9.10.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBGTGEDTT.docx 24 kB 10.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk