Identifikace materiálu
Čj. OVA 729/19 PID KORNB9XGVKDC
Čj. předkladatele CSU-02987/2018-01 Datum autorizace 5.3.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Český statistický úřad
Klíčová slova demografie; obyvatelstvo; statistické informace
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Statistika a výkaznictví
Důvod předložení Materiál je předkládán v návaznosti na usnesení vlády České republiky ze dne 19. června 2018 č. 391
Popis Návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.8.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 5.3.2019 – 2.4.2019 Adresa připomínek eklep@czso.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČNB , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEUBHX3E.docx 70 kB 8.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBEUBHX3E.docx 24 kB 8.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBEUBHX3E.docx 56 kB 8.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBEUBHX3E.docx 154 kB 8.8.2019
Materiál ma_ALBSBEUBHX3E.docx 70 kB 8.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBEUBHX3E.docx 110 kB 8.8.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBEUBHX3E.docx 22 kB 8.8.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBEUBHX3E.docx 31 kB 8.8.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBEUBHX3E.docx 250 kB 8.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBEUBHX3E.pdf 255 kB 8.8.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBEUBHX3E.docx 22 kB 8.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk