Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB9THK4B3
Čj. předkladatele 478/2019-NÚKIB-E/110 Datum autorizace 28.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o způsobu likvidace kopií dat a provozních údajů informačního systému veřejné správy a o náležitostech protokolu o průběhu jejich likvidace
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost
Klíčová slova informační a komunikační technologie; informační systémy
Oblast práva Správní právo/Informace; osobní údaje; utajované skutečnosti
Důvod předložení Realizace zmocňovacího ustanovení doplněného novelou zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
Popis Novela zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, stanovila provozovatelům informačních systémů veřejné správy nové povinnosti, a to pro likvidaci kopií dat a provozních údajů týkajících se provozovaného informačního systému veřejné správy a vyhotovení protokolu o průběhu takové likvidace. Způsob likvidace kopií dat a provozních údajů a náležitosti protokolu o průběhu likvidace kopií dat a provozních údajů stanoví vyhláškou Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost v dohodě s Ministerstvem vnitra.
Poznámky V rámci Plánu přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 byla udělena výjimka z povinnosti zpracovat k návrhu vyhlášky RIA.
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.11.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2019 – 21.3.2019 Adresa připomínek legislativa@nukib.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SPČR , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBH9D4SO9.doc 94 kB 24.10.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBH9D4SO9.docx 13 kB 24.10.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBH9D4SO9.docx 38 kB 24.10.2019
Materiál ma_ALBSBH9D4SO9.docx 26 kB 24.10.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBH9D4SO9.docx 34 kB 24.10.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBH9D4SO9.pdf 86 kB 24.10.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk