Identifikace materiálu
Čj. OVA 841/19 PID KORNB9KMZXXK
Čj. předkladatele MSMT-5817/2019-2 Datum autorizace 28.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády.
Popis Předmětem navrhované změny je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.11.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.10.2019 Číslo Sněmovního tisku 645 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 750 ze dne 30.10.2019
Znění PDF
DOC
(133 kB)
(177 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2019 – 28.3.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBHUCTJYD.docx 12 kB 12.11.2019
Materiál ma_ALBSBHTH23EY.doc 2484 kB 11.11.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBHNKABC3.docx 886 kB 8.11.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBHTH23EY.doc 271 kB 11.11.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBHTH23EY.doc 182 kB 11.11.2019
Průvodní dopis pd_KORNBHNKABC3.docx 38 kB 8.11.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk