Identifikace materiálu
Čj. OVA 841/19 PID KORNB9KMZXXK
Čj. předkladatele MSMT-5817/2019-2 Datum autorizace 28.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; vzdělávání a výchova
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Materiál se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády.
Popis Předmětem navrhované změny je komplexní úprava modelu a hodnocení maturitní zkoušky.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.9.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 28.2.2019 – 28.3.2019 Adresa připomínek eklep@msmt.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBG4D2FD9.doc 94 kB 19.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBG4D2FD9.doc 54 kB 19.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBG4D2FD9.doc 71 kB 19.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBG4D2FD9.docx 2297 kB 19.9.2019
Materiál ma_KORNBG4D2FD9.doc 60 kB 19.9.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBG4D2FD9.docx 89 kB 19.9.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBG4D2FD9.doc 268 kB 19.9.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBG4D2FD9.doc 149 kB 19.9.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBG4D2FD9.docx 74 kB 19.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBG4D2FD9.docx 36 kB 19.9.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBG4D2FD9.docx 36 kB 19.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk