Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB9DJDF6A
Čj. předkladatele MV-24935/LG-2018 Datum autorizace 14.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; státní správa a samospráva; územní samosprávné celky
Oblast práva Ústavní právo/Územní samospráva; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy
Důvod předložení Předkládá se mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019, na základě aktuální potřeby.
Popis Návrh zákona, kterým se zřizuje Sbírka právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a o změně souvisejících zákonů (zákon o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů)
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.3.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2019 – 14.3.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KLP , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KVL , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , praha-city , RRTV , RVV , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9DJDF6A.doc 33 kB 14.2.2019
Návrh usnesení us_KORNB9DJDF6A.docx 16 kB 14.2.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB9DJDF6A.docx 19 kB 14.2.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB9DJDF6A.docx 57 kB 14.2.2019
Materiál ma_KORNB9DJDF6A.docx 46 kB 14.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB9DJDF6A.docx 77 kB 14.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB9DJDF6A.docx 51 kB 14.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9DJDF6A.pdf 634 kB 14.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk