Identifikace materiálu
Čj. OVA 230/19 PID KORNB9DHUR7P
Čj. předkladatele MPSV-2019/29780-51 Datum autorizace 14.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zvýšení základní výměry důchodu)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova důchodové pojištění
Oblast práva Sociální zabezpečení/Důchodové pojištění
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá mimo Plán legislativních prací vlády na rok 2019 s cílem posílit náhradový poměr u důchodů formou navýšení základní výměry důchodu
Popis Návrh se předkládá za účelem zvýšit základní výměru důchodu ve dvou variantách
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 3.4.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 1.4.2019 Číslo Sněmovního tisku 452 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 223 ze dne 1.4.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(167 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.2.2019 – 25.2.2019 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBATL6YP6.doc 22 kB 1.4.2019
Materiál ma_ALBSBATL6YP6.docx 39 kB 1.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBATL6YP6.docx 22 kB 1.4.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBATL6YP6.docx 194 kB 1.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk