Identifikace materiálu
Čj. OVA 393/19 PID KORNB95HSTNF
Čj. předkladatele 4431/2019-31 Datum autorizace 6.2.2019
Popis
Název materiálu Věcný záměr stavebního zákona
Typ materiálu Návrh věcného záměru zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova stavebnictví
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Územní plánování a stavební řízení
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis V předloženém věcném záměru jsou obsaženy takové zásadní změny, na základě kterých by mělo být dosaženo sledovaného cíle, tedy zkrácení povolovacích procesů tak, aby byly v maximální možné míře odstraněny překážky bránící vydání příslušného povolení stavebním úřadem či překážky toto vydání neúměrně prodlužující.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 24.6.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Usnesení vlády č. 448 ze dne 24.6.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.2.2019 – 27.2.2019 Adresa připomínek jana.mala@mmr.cz
Připomínková místa BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , KLP , KML , KOM , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSOUD , NSSOUD , praha-city , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚSOUD , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBBQPH3YJ.pdf 214 kB 30.4.2019
Návrh usnesení us_ALBSBBQPH3YJ.docx 18 kB 30.4.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBBWA38ML.docx 457 kB 6.5.2019
Materiál ma_ALBSBBQPH3YJ.docx 2635 kB 30.4.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBBQPH3YJ.docx 9264 kB 30.4.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBBWA38ML.docx 1187 kB 6.5.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBBQPH3YJ.zip 295 kB 30.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk