Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB94DDYWB
Čj. předkladatele 4104/2019-MZE-11191 Datum autorizace 7.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 397/2016 Sb., o požadavcích na mléko a mléčné výrobky, mražené krémy a jedlé tuky a oleje
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova mléko a mléčné výrobky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Návrh vyhlášky se předkládá z důvodu jejího přizpůsobení přímo použitelným předpisům Evropské unie, především v souvislosti s upozorněním Evropské komise na nesoulad při označování mléčných výrobků označených jako „řecký jogurt“.
Popis Ve vyhlášce č. 397/2016 Sb. se ustanovení, která obsahují vymezení výrobků „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“, navrhují zrušit. V příloze č. 4 se tabulka, která obsahuje členění mléka a mléčných výrobků na druhy, skupiny a podskupiny, nahrazuje novým zněním, ze kterého jsou odstraněny výrazy „řecký jogurt“ a „jogurt řeckého typu“.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 1.3.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 7.2.2019 – 28.2.2019 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , SMOČR , SMSCR , SPČR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB94DDYWB.docx 15 kB 7.2.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB94DDYWB.docx 39 kB 7.2.2019
Materiál ma_KORNB94DDYWB.docx 37 kB 7.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB94DDYWB.docx 25 kB 7.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB94DDYWB.docx 45 kB 7.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk