Identifikace materiálu
Čj. OVA 740/19 PID KORNB93ERCBZ
Čj. předkladatele MPO 1113/19/21300/01000 Datum autorizace 8.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova technické normy; technické požadavky; zdravotnické prostředky
Oblast práva Správní právo/Správní řízení; Evropské právo/Sekundární evropské právo; Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Aktuální potřeba. Nutnost zajistit včasnou implementaci právních předpisů Evropské unie.
Popis Zavádí „sponzorovaný přístup“ k technickým normám, upravuje postup při odvolání proti rozhodnutí akreditačního orgánu, zajišťuje adaptaci na nařízení Evropské unie v oblasti zdravotnických prostředků.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.8.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 8.2.2019 – 8.3.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , HKČR , KML , KOM , Komora-ČKAIT , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBEFED5R7.docx 69 kB 13.8.2019
Návrh usnesení us_ALBSBEFED5R7.docx 22 kB 13.8.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSBEFED5R7.docx 18 kB 13.8.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSBEFED5R7.docx 38 kB 13.8.2019
Materiál ma_ALBSBEFED5R7.docx 30 kB 13.8.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBEFED5R7.docx 33 kB 13.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSBEFED5R7.docx 24 kB 13.8.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBEFED5R7.doc 68 kB 13.8.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSBEFED5R7.doc 190 kB 13.8.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBEFED5R7.zip 88 kB 13.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk