Identifikace materiálu
Čj. OVA 520/20 PID KORNB8YDBH6N
Čj. předkladatele 6/2019-510-LD Datum autorizace 1.2.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo dopravy
Klíčová slova doprava silniční a dálniční
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Doprava a komunikace
Důvod předložení Potřeba revize právní úpravy správního trestání v oblasti silničního provozu
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.5.2020 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.2.2019 – 1.3.2019 Adresa připomínek eklep@mdcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NSSOUD , praha-city , RVV , SMOČR , SMSCR , SPČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBPMD76GX.doc 98 kB 21.5.2020
Návrh usnesení us_KORNBPMD76GX.docx 16 kB 21.5.2020
Předkládací zpráva zp_KORNBPMD76GX.docx 18 kB 21.5.2020
Důvodová zpráva zd_KORNBPMD76GX.docx 79 kB 21.5.2020
Materiál ma_KORNBPMD76GX.docx 47 kB 21.5.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBPMD76GX.docx 168 kB 21.5.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBPMD76GX.docx 12 kB 21.5.2020
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBPMD76GX.docx 108 kB 21.5.2020
Vypořádání připomínek vp_KORNBPMD76GX.docx 259 kB 21.5.2020
Průvodní dopis pd_KORNBPMD76GX.zip 1718 kB 21.5.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk