Identifikace materiálu
Čj. OVA 596/19 PID KORNB8RJHT96
Čj. předkladatele MPO 5878/19/71100/01000 Datum autorizace 30.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o provedení některých ustanovení zákona o investičních pobídkách
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova investice
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání
Důvod předložení Předkládané nařízení vlády je nezbytným předpokladem k zajištění fungování systému investičních pobídek po nabytí účinnosti novely zákona o investičních pobídkách.
Popis Nařízení vlády stanoví další bližší parametry investic, jež je možné podpořit investiční pobídkou.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 27.8.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 26.8.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 578 ze dne 26.8.2019
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.1.2019 – 20.2.2019 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa AMSP , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , RVV , SMOČR , SPČR , TAČR , ÚOHS , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBFFAYH0G.docx 103 kB 27.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBFFAYH0G.docx 30 kB 27.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk