Identifikace materiálu
Čj. OVA 114/19 PID KORNB8QK9N25
Čj. předkladatele 37800/19 Datum autorizace 24.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Miroslava Grebeníčka a Ivo Pojezného na vydání zákona o státním jazyce České republiky (sněmovní tisk č. 378)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova kultura
Oblast práva Správní právo/Kultura a umění
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zakotvení zákonné ochrany českého jazyka jako jazyka státního.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 378 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 112 ze dne 8.2.2019
Znění PDF
DOC
(62 kB)
(162 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(124 kB)
(48 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2019 – 1.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MK , MO , MSP , MŠMT , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB97C8W4I.doc 24 kB 8.2.2019
Stanovisko st_KORNB97C8W4I.doc 49 kB 8.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk