Identifikace materiálu
Čj. OVA 113/19 PID KORNB8QJU3YM
Čj. předkladatele 37700/19 Datum autorizace 24.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění některé zákony související s potíráním lichvářských půjček, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 377)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova občanské právo; smluvní vztahy; trestní právo
Oblast práva Občanské právo/Závazky a smlouvy; Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda
Popis Cílem návrhu zákona je zavedení institutu tzv. lichvářského úvěru, který by postihoval absolutní neplatnost úvěrové smlouvy naplňující zákonné znaky. Cílem je též promítnutí nového institutu do trestního zákoníku.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 8.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 377 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 111 ze dne 8.2.2019
Znění PDF
DOC
(62 kB)
(162 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(125 kB)
(52 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2019 – 1.2.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB97CAQOV.doc 24 kB 8.2.2019
Stanovisko st_KORNB97CAQOV.doc 51 kB 8.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk