Identifikace materiálu
Čj. OVA 344/19 PID KORNB8PM3P5G
Čj. předkladatele MF-30283/2018/1104-6 Datum autorizace 24.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely rozpočtových pravidel a dalších souvisejících zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 21.8.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 30.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 567 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 535 ze dne 30.7.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(173 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2019 – 21.2.2019 Adresa připomínek zdenek.lankas@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEVJYMON.docx 50 kB 14.8.2019
Materiál ma_KORNBEVJYMON.docx 127 kB 14.8.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBEVJYMON.docx 46 kB 14.8.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBEVJYMON.docx 146 kB 14.8.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEVJYMON.docx 22 kB 14.8.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk