Identifikace materiálu
Čj. OVA 344/19 PID KORNB8PM3P5G
Čj. předkladatele MF-30283/2018/1104-6 Datum autorizace 24.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova veřejné rozpočty
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády
Popis Materiál obsahuje návrh novely rozpočtových pravidel a dalších souvisejících zákonů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 17.4.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 24.1.2019 – 21.2.2019 Adresa připomínek zdenek.lankas@mfcr.cz
Připomínková místa ASO , AVČR , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , RRTV , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBBAHNQLK.doc 92 kB 16.4.2019
Návrh usnesení us_KORNBBAHNQLK.docx 17 kB 16.4.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBBAHNQLK.docx 24 kB 16.4.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBBAHNQLK.docx 86 kB 16.4.2019
Materiál ma_KORNBBAHNQLK.docx 59 kB 16.4.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBBAHNQLK.docx 132 kB 16.4.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBBAHNQLK.docx 473 kB 16.4.2019
Průvodní dopis pd_KORNBBAHNQLK.zip 58 kB 16.4.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk