Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB89G8DK3
Čj. předkladatele 36500/19 Datum autorizace 9.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Tomáše Martínka, Mikuláše Ferjenčíka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 365)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova daně
Oblast práva Finanční právo/Daňový řád
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je především prodloužit lhůtu pro podání daňového přiznání podle § 136 odst. 1 daňového řádu v případě elektronicky učiněného podání a upravit pravidla pro podání daňového přiznání poradcem.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2019 Stav materiálu 2 - v připomínkovém řízení
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku 365 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.1.2019 – 21.1.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_KORNB89G8DK3.pdf 228 kB 9.1.2019
Obálka ob_KORNB89G8DK3.doc 90 kB 9.1.2019
Návrh usnesení us_KORNB89G8DK3.doc 48 kB 9.1.2019
Materiál ma_KORNB89G8DK3.pdf 406 kB 9.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk