Identifikace materiálu
Čj. OVA 1142/18 PID KORNB83FBW0I
Čj. předkladatele MSMT-42106/2018-1 Datum autorizace 3.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo školství‚ mládeže a tělovýchovy
Klíčová slova školství; školy a školská zařízení
Oblast práva Správní právo/Školství a vzdělávání
Důvod předložení Realizace programového prohlášení vlády - Vyrovnávání podmínek v přístupu k mimoškolním vzdělávacím příležitostem, zdrojům a službám, tak aby je mohlo využívat každé dítě bez ohledu na rodinné zázemí.
Popis Cílem návrhu novely školského zákona je zabezpečení pravidelné stravy pro děti a žáky a zlepšení podmínek jejich pobytu ve škole. Vedlejším cílem je poskytnutí další pomoci rodinám.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.2.2020 Stav materiálu Y - skartováno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB83FBW0I.doc 92 kB 3.1.2019
Návrh usnesení us_KORNB83FBW0I.doc 54 kB 3.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB83FBW0I.docx 14 kB 3.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB83FBW0I.docx 25 kB 3.1.2019
Materiál ma_KORNB83FBW0I.doc 33 kB 3.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB83FBW0I.docx 20 kB 3.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB83FBW0I.pdf 177 kB 3.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk