Identifikace materiálu
Čj. OVA 3/19 PID KORNB83F6R3J
Čj. předkladatele MV-148605/LG-2018 Datum autorizace 3.1.2019
Popis
Název materiálu Návrh zákona o úpravě některých vztahů v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova cizinci; členství České republiky v Evropské unii; daně; kvalifikace; sociální zabezpečení; státní občanství; školy a školská zařízení; trh práce
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora; Sociální zabezpečení/Zaměstnanost; Správní právo/Cizinci a azyl; Správní právo/Školství a vzdělávání; Ústavní právo/Státní občanství
Důvod předložení Předloženo na základě usnesení vládního Výboru pro Evropskou unii ze dne 17. prosince 2018 č. 43.
Popis Cílem předloženého návrhu je v případě tzv. tvrdého brexitu předejít závažným komplikacím jak pro britské občany a jejich rodinné příslušníky nacházející se k rozhodnému datu v České republice, tak i pro příslušné české orgány.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 9.1.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 368 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 16 ze dne 7.1.2019
Znění PDF
DOC
(129 kB)
(183 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB87N3YR3.doc 22 kB 8.1.2019
Materiál ma_ALBSB87N3YR3.docx 101 kB 8.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB88CLC1W.docx 41 kB 8.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk