Identifikace materiálu
Čj. OVA 6/19 PID KORNB7NJ4WQ1
Čj. předkladatele 35700/18 Datum autorizace 21.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh Zastupitelstva Moravskoslezského kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 357)
Typ materiálu Návrh krajského zastupitelstva Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova doprava silniční a dálniční; státní fondy
Oblast práva Finanční právo/Veřejné rozpočty
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je výslovně uvést, že prostředky SFDI lze použít na financování výstavby, modernizaci či opravy nejen dálnic a silnic ve vlastnictví státu, ale i silnic II. a III třídy.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.1.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 11.1.2019 Číslo Sněmovního tisku 357 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 19 ze dne 11.1.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(186 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(120 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.12.2018 – 4.1.2019 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MF , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8BCH85N.doc 24 kB 11.1.2019
Stanovisko st_KORNB8BCH85N.doc 40 kB 11.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk