Identifikace materiálu
Čj. OVA 88/19 PID KORNB7JL9KAC
Čj. předkladatele MV-111798-12/LG-2018 Datum autorizace 17.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Návrh byl připraven na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, kterým dochází s účinností k 30. červnu 2019 ke zrušení ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti vydán, tj. kterákoliv z uvedených podmínek přestane být splněna, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 410 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 121 ze dne 18.2.2019
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2018 – 4.1.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSSOUD , NÚKIB , RRTV , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB9HKESND.doc 22 kB 18.2.2019
Materiál ma_KORNB9HKESND.doc 121 kB 18.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB9HKESND.doc 56 kB 18.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB9HKESND.doc 48 kB 18.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk