Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB7JL9KAC
Čj. předkladatele MV-111798-12/LG-2018 Datum autorizace 17.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova služební poměr
Oblast práva Správní právo/Bezpečnostní a záchranné sbory
Důvod předložení Návrh byl připraven na základě nálezu Ústavního soudu ze dne 11. září 2018, sp. zn. Pl. ÚS 24/17, kterým dochází s účinností k 30. červnu 2019 ke zrušení ustanovení § 48 odst. 2 zákona č. 361/2003 Sb.
Popis Cílem předloženého návrhu zákona je stanovení podmínek a omezení pro výkon jiné výdělečné činnosti přímo v zákoně. Příslušník bezpečnostního sboru bude moci se souhlasem služebního funkcionáře vykonávat jinou výdělečnou činnost za předpokladu, že tato činnost nemůže vést ke střetu zájmů osobních se zájmy služby, k ohrožení dobré pověsti bezpečnostního sboru nebo k ohrožení důležitého zájmu služby. Zjistí-li služební funkcionář, že došlo ke změně okolností, za kterých byl souhlas s výkonem jiné výdělečné činnosti vydán, tj. kterákoliv z uvedených podmínek přestane být splněna, bude mít povinnost tento souhlas zrušit.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.1.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 17.12.2018 – 4.1.2019 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa ASO , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NSSOUD , NÚKIB , RRTV , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7JL9KAC.doc 51 kB 17.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB7JL9KAC.doc 34 kB 17.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB7JL9KAC.doc 35 kB 17.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB7JL9KAC.docx 53 kB 17.12.2018
Materiál ma_KORNB7JL9KAC.doc 46 kB 17.12.2018
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB7JL9KAC.docx 33 kB 17.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7JL9KAC.docx 41 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk