Identifikace materiálu
Čj. OVA 1127/18 PID KORNB7JCJE54
Čj. předkladatele MMR-55980/2018-29 Datum autorizace 17.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova regiony a regionální politika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Technické normy
Důvod předložení Potřeba technické úpravy zákona
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.1.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 367 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 871 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(131 kB)
(164 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB87DTN1K.doc 22 kB 7.1.2019
Materiál ma_KORNB87DTN1K.doc 57 kB 7.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB87DTN1K.doc 41 kB 7.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB88BSLY4.docx 165 kB 8.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk