Identifikace materiálu
Čj. OVA 102/19 PID KORNB7FJGYPV
Čj. předkladatele 53191/2018-31 Datum autorizace 14.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o použití peněžních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na pořízení sociálních a dostupných bytů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova bytová politika
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu; Občanské právo/Bytové právo
Důvod předložení Materiál byl navržen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Cílem návrhu nařízení je podpora obcí, resp. svazků obcí, formou dotací na investiční akce v oblasti výstavby sociálních nájemních bytů. Sociální byty jsou určeny pro domácnosti, u kterých došlo k tržnímu selhání v oblasti bydlení. Dále je cílem návrhu nařízení podpora obcí, resp. svazků obcí formou úvěrů na výstavbu dostupných nájemních bytů, které jsou určeny pro domácnosti veřejně prospěšných profesí podle potřeb obce.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 31.1.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 14.12.2018 – 4.1.2019 Adresa připomínek jana.vyskocilova@mmr.cz
Připomínková místa KML , KOM , MPO , MPSV , MSP , MV , praha-city , SMOČR , SMSCR , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8XJZCLR.pdf 253 kB 31.1.2019
Návrh usnesení us_KORNB8XJZCLR.docx 17 kB 31.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB8XJZCLR.docx 28 kB 31.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB8XJZCLR.docx 68 kB 31.1.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB8XJZCLR.docx 2880 kB 31.1.2019
Materiál ma_KORNB8XJZCLR.docx 82 kB 31.1.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB8XJZCLR.xlsx 77 kB 31.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8XJZCLR.pdf 318 kB 31.1.2019
Další příloha materiálu mp_KORNB8XJZCLR.docx 49 kB 31.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk