Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB7CK3PPK
Čj. předkladatele MZDR 52538/2018/LEG Datum autorizace 12.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o léčitelských službách a o změně zákona o správních poplatcích
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zdravotnictví
Klíčová slova zdravotnictví
Oblast práva Správní právo/Zdravotnické právo a ochrana zdraví
Důvod předložení Požadavky praxe.
Popis Návrh zákona si klade za cíl upravit problematiku léčitelů mimo zákon č. 96/2004 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 16.1.2019 Stav materiálu 3 - připomínkové řízení ukončeno
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 12.12.2018 – 15.1.2019 Adresa připomínek eklep@mzcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , KML , KOM , Komora-ČLK , Komora-ČLnK , Komora-ČSK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZE , MZV , MŽP , praha-city , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7CK3PPK.docx 106 kB 12.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB7CK3PPK.doc 48 kB 12.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB7CK3PPK.doc 30 kB 12.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB7CK3PPK.docx 36 kB 12.12.2018
Materiál ma_KORNB7CK3PPK.docx 39 kB 12.12.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB7CK3PPK.docx 36 kB 12.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7CK3PPK.rtf 572 kB 12.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk