Identifikace materiálu
Čj. OVA 139/19 PID KORNB7CAVT8Q
Čj. předkladatele MSP-497/2018-LO-SP/3 Datum autorizace 11.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 595/2006 Sb., o způsobu výpočtu základní částky, která nesmí být sražena povinnému z měsíční mzdy při výkonu rozhodnutí, a o stanovení částky, nad kterou je mzda postižitelná srážkami bez omezení (nařízení o nezabavitelných částkách)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova exekuce; konkurz a vyrovnání
Oblast práva Civilní právo procesní/Insolvence a konkurz; Civilní právo procesní/Exekuce a výkon rozhodnutí
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Cílem předkládaného návrhu nařízení vlády je optimalizovat částku, která povinnému nebo dlužníkovi zůstane k dispozici po provedení srážek a motivovat je k dosahování vyššího příjmu, na němž by participovali i věřitelé, jejichž pohledávky jsou prostřednictvím srážek uspokojovány.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 20.3.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 25.3.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.12.2018 – 7.1.2019 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa AMSP , KML , KOM , Komora-EK , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SPČR , UZSČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSB9EJPN7G.docx 74 kB 15.2.2019
Návrh usnesení us_ALBSB9EJPN7G.docx 32 kB 15.2.2019
Předkládací zpráva zp_ALBSB9EJPN7G.docx 21 kB 15.2.2019
Důvodová zpráva zd_ALBSB9EJPN7G.docx 31 kB 15.2.2019
Materiál ma_ALBSB9EJPN7G.docx 23 kB 15.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_ALBSB9EJPN7G.docx 22 kB 15.2.2019
Vypořádání připomínek vp_ALBSB9EJPN7G.docx 65 kB 15.2.2019
Průvodní dopis pd_ALBSB9EJPN7G.zip 474 kB 15.2.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSB9EJPN7G.docx 156 kB 15.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk