Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB7BJ9HAS
Čj. předkladatele MF-24844/2018/32-10 Datum autorizace 10.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky o stanovení vyňatých účtů pro účely automatické výměny informací s jiným státem v rámci mezinárodní spolupráce při správě daní
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daňová správa; mezinárodní spolupráce
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení § 13d odst. 6 zákona č. 164/2013 Sb.
Popis Návrh se předkládá zejména z důvodu aktualizace seznamu vyňatých účtů s ohledem na hodnocení dosavadní právní úpravy Globálním fórem OECD.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.1.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 10.12.2018 – 4.1.2019 Adresa připomínek Pripominkove.Rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČNB , FA , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-KPZ , Komora-NK , KVOP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , PSP_ZV , Senát_ZV , ÚOOÚ , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8BKPYIV.docx 74 kB 11.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB8BKPYIV.docx 20 kB 11.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB8BKPYIV.docx 46 kB 11.1.2019
Materiál ma_KORNB8BKPYIV.docx 39 kB 11.1.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB8BKPYIV.docx 42 kB 11.1.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB8BKPYIV.docx 38 kB 11.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8BKPYIV.docx 33 kB 11.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk