Identifikace materiálu
Čj. OVA 1099/18 PID KORNB77JFHRQ
Čj. předkladatele 34900/18 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Stanislava Grospiče, Leo Luzara a Zdeňka Ondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 349)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova privatizace
Oblast práva Trestní právo/Trestní právo hmotné
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je upravit promlčení odpovědnosti tak, aby trestné činy spáchané při realizaci zákona o tzv. velké privatizaci byly nepromlčitelné. Zároveň se navrhuje zařadit do kategorie nepromlčitelných trestných činů i trestné činy spáchané při realizaci zákonů upravujících zadávání veřejných zakázek.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.12.2018 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 349 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2018 – 12.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MMR , MPO , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSB7FDFQ1I.pdf 273 kB 14.12.2018
Obálka ob_ALBSB7FDFQ1I.doc 90 kB 14.12.2018
Návrh usnesení us_ALBSB7FDFQ1I.doc 48 kB 14.12.2018
Příloha návrhu usnesení up_ALBSB7FDFQ1I.docx 23 kB 14.12.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB7FDFQ1I.docx 29 kB 14.12.2018
Materiál ma_ALBSB7FDFQ1I.pdf 610 kB 14.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk