Identifikace materiálu
Čj. OVA 1098/18 PID KORNB77JAGLS
Čj. předkladatele 34700/18 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 347)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jednací řád; parlament
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava procedurálních pravidel reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny (zejména úprava tzv. procedurálních vet; úprava možnosti vyslovit souhlas s ratifikací mezinárodní smlouvy nebo odstoupení od ní již v prvém čtení s výjimkou mezinárodních smluv, kterými se některé pravomoci orgánů České republiky přenášení na mezinárodní organizaci nebo instituci; úprava možnosti ustavení sněmovních komisí na základě parity; úprava projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů, o nichž to stanoví zákon nebo usnesení sněmovny; rozšíření doby projednávání třetích čtení návrhů zákonů; úprava práva poslance požadovat potřebné informace a vysvětlení též od orgánů územní samosprávy; úprava postupu vůči poslanci, který dobrovolně nezaplatil uloženou pokutu).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.12.2018 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 347 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2018 – 12.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Průvodní dopis pd_ALBSB7FDLM0D.pdf 273 kB 14.12.2018
Obálka ob_ALBSB7FDLM0D.doc 90 kB 14.12.2018
Návrh usnesení us_ALBSB7FDLM0D.doc 48 kB 14.12.2018
Příloha návrhu usnesení up_ALBSB7FDLM0D.doc 40 kB 14.12.2018
Předkládací zpráva zp_ALBSB7FDLM0D.doc 68 kB 14.12.2018
Materiál ma_ALBSB7FDLM0D.pdf 692 kB 14.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk