Identifikace materiálu
Čj. OVA 1098/18 PID KORNB77JAGLS
Čj. předkladatele 34700/18 Datum autorizace 6.12.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslance Radka Vondráčka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 347)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova jednací řád; parlament
Oblast práva Ústavní právo/Moc zákonodárná a parlamentní procedury
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je úprava procedurálních pravidel reagující na potřeby činnosti Poslanecké sněmovny (zejména úprava tzv. procedurálních vet; úprava možnosti vyslovit souhlas s ratifikací mezinárodní smlouvy nebo odstoupení od ní již v prvém čtení s výjimkou mezinárodních smluv, kterými se některé pravomoci orgánů České republiky přenášení na mezinárodní organizaci nebo instituci; úprava možnosti ustavení sněmovních komisí na základě parity; úprava projednávání zpráv, informací nebo jiných obdobných podkladů, o nichž to stanoví zákon nebo usnesení sněmovny; rozšíření doby projednávání třetích čtení návrhů zákonů; úprava práva poslance požadovat potřebné informace a vysvětlení též od orgánů územní samosprávy; úprava postupu vůči poslanci, který dobrovolně nezaplatil uloženou pokutu).
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 347 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 853 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(120 kB)
(40 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 6.12.2018 – 12.12.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MF , MSP , MV , MZV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7JKFMAH.doc 25 kB 17.12.2018
Stanovisko st_KORNB7JKFMAH.doc 39 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk