Identifikace materiálu
Čj. OVA 220/19 PID KORNB6VFASX6
Čj. předkladatele MZP/2018/410/776 Datum autorizace 26.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo životního prostředí
Klíčová slova emise; znečištění ovzduší; životní prostředí - složky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Ovzduší
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Cílem návrhu zákona je provedení transpozice směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/410 ze dne 14. března 2018, kterou se mění směrnice 2003/87/ES za účelem posílení nákladově efektivních způsobů snižování emisí a investic do nízkouhlíkových technologií a rozhodnutí (EU) 2015/1814
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 15.5.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 13.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 483 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 328 ze dne 13.5.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(172 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 26.11.2018 – 27.12.2018 Adresa připomínek eklep@mzp.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBC5KNWFK.docx 19 kB 13.5.2019
Materiál ma_ALBSBC5KNWFK.docx 66 kB 13.5.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBC5KNWFK.docx 304 kB 13.5.2019
Rozdílová tabulka rt_ALBSBC5KNWFK.docx 65 kB 13.5.2019
Průvodní dopis pd_ALBSBC5KNWFK.docx 298 kB 13.5.2019
Další příloha materiálu mp_ALBSBC5KNWFK.docx 82 kB 13.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk