Identifikace materiálu
Čj. OVA 1026/18 PID KORNB6SGJGNC
Čj. předkladatele MO 320268/2018-1322 Datum autorizace 23.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 59/2015 Sb., o služebních tarifech a o zvláštním příplatku vojáků z povolání, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Potřeba zajištění zvýšení služebních tarifů od 1. ledna 2019 v návaznosti na usnesení vlády č. 588 ze dne 19. září 2018.
Popis Navrhuje se zvýšit od 1. ledna 2019 služební tarify vojáků z povolání o dvě procenta, což představuje shodné zvýšení jako u příslušníků bezpečnostních sborů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 827 ze dne 12.12.2018
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(182 kB)
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7EDFPAS.docx 21 kB 13.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7EDFPAS.docx 41 kB 13.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk