Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB6QC6RA1
Čj. předkladatele MV-131323-2/LG-2018 Datum autorizace 21.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova volby
Oblast práva Ústavní právo/Volby a referenda
Důvod předložení Mimo Plán přípravy vyhlášek ústředními orgány státní správy na rok 2018 v souvislosti s návrhem zákona, kterým se mění volební zákony, zákon o místním referendu, zákon o krajském referendu a soudní řád správní (senátní tisk č. 336)
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhlášky provádějící volební zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.2.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 21.11.2018 – 12.12.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NÚKIB , praha-city , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , UZSČR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8JHMZMI.doc 52 kB 18.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB8JHMZMI.docx 21 kB 18.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB8JHMZMI.docx 35 kB 18.1.2019
Materiál ma_KORNB8JHMZMI.docx 202 kB 18.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB8JHMZMI.docx 349 kB 18.1.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB8JHMZMI.doc 105 kB 18.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8JHMZMI.docx 37 kB 18.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk