Identifikace materiálu
Čj. OVA 1076/18 PID KORNB6PL8P99
Čj. předkladatele 33000/18 Datum autorizace 20.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh poslanců Zuzany Ožanové, Dana Ťoka a Milana Ferance na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 330)
Typ materiálu Návrh zákona předložený PS Předkladatel Úřad vlády České republiky
Klíčová slova motorová vozidla; pozemní komunikace
Oblast práva Správní právo/Pozemní komunikace
Důvod předložení Žádost o stanovisko k návrhu zákona, jehož předkladatelem není vláda.
Popis Cílem návrhu zákona je rozšířit výčet činností, které jsou na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a veřejně přístupných účelových komunikacích zakázány, o odstavování vozidel, která nesmí být z důvodu technické nezpůsobilosti k provozu po dobu delší než 6 měsíců provozována na pozemních komunikacích, a umožnit jejich odstranění.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 19.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 17.12.2018 Číslo Sněmovního tisku 330 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 849 ze dne 17.12.2018
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(185 kB)
Příloha č. 1 PDF
DOC
(116 kB)
(44 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 20.11.2018 – 29.11.2018 Adresa připomínek eklep-kml@vlada.cz
Připomínková místa KOM , MD , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7JKBHWP.doc 24 kB 17.12.2018
Stanovisko st_KORNB7JKBHWP.doc 44 kB 17.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk