Identifikace materiálu
Čj. OVA 858/19 PID KORNB6NC3K2Q
Čj. předkladatele 46553/2018-31 Datum autorizace 19.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o veřejných dražbách
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva
Důvod předložení Materiál byl navržen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Navržená právní úprava bude znamenat především zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň dojde k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 24.6.2020 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 22.6.2020 Číslo Sněmovního tisku 913 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 669 ze dne 22.6.2020
Znění PDF
DOC
(197 kB)
(180 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2018 – 17.12.2018 Adresa připomínek petr.uhlir@mmr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , FA , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_ALBSBQUEWCYE.doc 22 kB 23.6.2020
Materiál ma_ALBSBQUEWCYE.doc 496 kB 23.6.2020
Závěrečná zpráva RIA ria_ALBSBQUEWCYE.doc 2244 kB 23.6.2020
Návrh prováděcích právních předpisů np_ALBSBQUEWCYE.doc 32 kB 23.6.2020
Průvodní dopis pd_ALBSBQUEWCYE.doc 172 kB 23.6.2020

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk