Identifikace materiálu
Čj. OVA 858/19 PID KORNB6NC3K2Q
Čj. předkladatele 46553/2018-31 Datum autorizace 19.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o dražbách a o změně zákona č.455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů (zákon o dražbách)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo pro místní rozvoj
Klíčová slova podnikání
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Živnostenské právo a podnikání; Občanské právo/Vlastnictví a věcná práva
Důvod předložení Materiál byl navržen do Plánu legislativních prací vlády na rok 2019.
Popis Navržená právní úprava bude znamenat především zjednodušení dražebního procesu, odstranění zbytečné administrativní zátěže a snížení nákladů souvisejících s přípravou a realizací dražby. Zároveň dojde k posílení právní jistoty všech zúčastněných subjektů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.9.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2018 – 17.12.2018 Adresa připomínek petr.uhlir@mmr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČNB , ČSÚ , ČÚZK , FA , GIBS , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBGCGSPEM.pdf 31 kB 25.9.2019
Návrh usnesení us_KORNBGCGSPEM.docx 16 kB 25.9.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBGCGSPEM.docx 20 kB 25.9.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBGCGSPEM.docx 84 kB 25.9.2019
Materiál ma_KORNBGCGSPEM.docx 91 kB 25.9.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBGCGSPEM.docx 1569 kB 25.9.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBGCGSPEM.docx 16 kB 25.9.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBGCGSPEM.xlsx 131 kB 25.9.2019
Průvodní dopis pd_KORNBGCGSPEM.zip 75 kB 25.9.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk