Identifikace materiálu
Čj. OVA 134/19 PID KORNB6JHWEHA
Čj. předkladatele MSP-281/2018-LO-SP Datum autorizace 19.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo spravedlnosti
Klíčová slova mzdy a platy; trestní právo; vězeňství
Oblast práva Trestní právo/Vězeňství a výkon trestu
Důvod předložení Snížení jednoho z rizikových faktorů přispívajících k recidivě, kterým je vysoká míra zadluženosti, valorizace pracovních odměn odsouzených.
Popis Návrh zvyšuje odměny odsouzených za práci za účelem umožnit umoření větší části dluhů při současném navázání odměn na minimální mzdu.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 25.3.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 181 ze dne 18.3.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(168 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.11.2018 – 26.11.2018 Adresa připomínek eklep@msp.justice.cz
Připomínková místa KVOP , MF , MPO , MPSV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNBAFCW962.pdf 270 kB 20.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAFCW962.pdf 162 kB 20.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk