Identifikace materiálu
Čj. OVA 1119/18 PID KORNB6JFMP7K
Čj. předkladatele MK - S 13 478/2018 Datum autorizace 15.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o prohlášení Usedlosti Bertramka v Praze za národní kulturní památku
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo kultury
Klíčová slova památková péče
Oblast práva Správní právo/Památková ochrana
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Prohlášení vybrané kulturní památky za národní kulturní památku
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.2.2019 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 28.1.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 67 ze dne 28.1.2019
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(163 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.11.2018 – 6.12.2018 Adresa připomínek eklep@mkcr.cz
Připomínková místa ČÚZK , KML , KOM , MD , MF , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , praha-city , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB8UM8KQ8.docx 28 kB 31.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8UM8KQ8.docx 29 kB 31.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk