Identifikace materiálu
Čj. OVA 1148/18 PID KORNB6GGEU6B
Čj. předkladatele 57726/2018-MZE-12154 Datum autorizace 15.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 74/2015 Sb., o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělská politika
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Návrh Plánu legislativních prací vlády na rok 2019
Popis Hlavním cílem předloženého návrhu nařízení vlády je úprava a sjednocení délky doby závazku a retenčního období určeného pro plnění podmínek stanovených pro poskytnutí dotace na toto opatření.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.2.2019 Stav materiálu 8 - zařazeno na jednání vlády
Datum schůze vlády 18.2.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 15.11.2018 – 6.12.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , SMOČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7LA5MYB.docx 74 kB 19.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB7LA5MYB.docx 19 kB 19.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB95G6TGL.docx 41 kB 6.2.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB95G6TGL.docx 55 kB 6.2.2019
Materiál ma_KORNB95G6TGL.docx 32 kB 6.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB95G6TGL.docx 41 kB 6.2.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB95G6TGL.docx 51 kB 6.2.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB7LA5MYB.docx 1865 kB 19.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7LA5MYB.zip 82 kB 19.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk