Identifikace materiálu
Čj. OVA 1043/18 PID KORNB6GCFKO1
Čj. předkladatele MV-123992-2/OBP-2018 Datum autorizace 13.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; mzdy a platy
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Mimo Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018 - dohoda vlády a odborových organizací o zvýšení platů ve státní správě.
Popis Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů příslušníků bezpečnostních sborů pro další období na základě zákona č. 361/2003 Sb., ve znění zákona č. 247/2017 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 13.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 826 ze dne 12.12.2018
Znění PDF
DOC
(125 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 13.11.2018 – 20.11.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7DBGDM4.docx 29 kB 12.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7DBGDM4.docx 41 kB 12.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk