Identifikace materiálu
Čj. OVA 339/19 PID KORNB6CFJNO2
Čj. předkladatele MPO 81656/18/41100/01000 Datum autorizace 9.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - změna názvu podle požadavků LRV
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo průmyslu a obchodu
Klíčová slova energetika
Oblast práva Hospodářství a ekonomika/Energetika
Důvod předložení Návrh je předkládán v souladu s Plánem legislativních prací na rok 2018
Popis MPO předkládá do MPŘ novelu zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie, a zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 11.12.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.11.2018 – 7.12.2018 Adresa připomínek eklep@mpo.cz
Připomínková místa ERÚ , HKČR , KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , SMOČR , SPČR , ÚOHS , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBJQEVU6H.docx 110 kB 10.12.2019
Návrh usnesení us_KORNBJQEVU6H.docx 33 kB 10.12.2019
Předkládací zpráva zp_KORNBJQEVU6H.docx 26 kB 10.12.2019
Důvodová zpráva zd_KORNBJQEVU6H.doc 279 kB 10.12.2019
Materiál ma_KORNBJQEVU6H.docx 73 kB 10.12.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNBJQEVU6H.docx 109 kB 10.12.2019
Průvodní dopis pd_KORNBB9DMGNE.zip 131 kB 16.4.2019
Další příloha materiálu mp_KORNBJQEVU6H.zip 269 kB 10.12.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk