Identifikace materiálu
Čj. OVA 184/19 PID KORNB6CBLX33
Čj. předkladatele 59241/2018-MZE-12152 Datum autorizace 9.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova ochrana spotřebitele; potravinářství a potraviny; tabákové výrobky
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Potravinářství a kontrola
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Hlavním cílem návrhu zákona je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 o úředních kontrolách a na přímo použitelné předpisy EU týkající se tzv. „nových potravin“, tabákových výrobků a dodržování právních předpisů na ochranu zájmů spotřebitelů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 502 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 342 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(130 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 9.11.2018 – 7.12.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCGBF89J.docx 14 kB 31.5.2019
Materiál ma_KORNBCGBF89J.docx 205 kB 31.5.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNBCGBF89J.docx 25 kB 31.5.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCGBF89J.docx 156 kB 31.5.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBCGBF89J.docx 79 kB 31.5.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCGBF89J.docx 39 kB 31.5.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk