Identifikace materiálu
Čj. OVA 996/18 PID KORNB63LDQ8H
Čj. předkladatele 135026/2018-OVD Datum autorizace 1.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o oceněních udělovaných Ministerstvem zahraničních věcí
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo zahraničních věcí
Klíčová slova diplomacie; zahraniční politika
Oblast práva Finanční právo/Finanční kontrola a hospodaření s veřejnými prostředky
Důvod předložení Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů v § 49 odst. 6 podmiňuje oprávnění orgánů moci výkonné udělovat ocenění vydáním nařízení vlády, jež stanoví druhy ocenění, podmínky, za nichž jsou udělována, a orgány, které je udělují.
Popis Návrh upravuje stávající a zároveň nově navrhované resortní ocenění MZV.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 809 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(124 kB)
(162 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2018 – 8.11.2018 Adresa připomínek eklep@mzv.cz
Připomínková místa KML , KOM , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MŽP , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7BCS2WR.doc 54 kB 10.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB78FFJAS.pdf 326 kB 7.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk