Identifikace materiálu
Čj. OVA 985/18 PID KORNB62D5C1A
Čj. předkladatele MO 279217/2018-1322 Datum autorizace 30.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na výdělku po skončení pracovní neschopnosti nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků při výkonu vojenské základní nebo náhradní služby a výkonu vojenských cvičení, o úpravě náhrady za ztrátu na platu po skončení neschopnosti výkonu služby nebo při invaliditě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání vojáků z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých (nařízení o úpravě náhrady poskytované vojákům a pozůstalým)
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo obrany
Klíčová slova armáda; vojáci a vojenství
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Materiál se předkládá podle Plánu legislativních prací vlády na rok 2018 v souvislosti s úpravou náhrady za ztrátu na výdělku navrhovanou Ministerstvem práce a sociálních věcí
Popis Podle nařízení vlády č. 213/2018 Sb., o výši všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, přepočítacího koeficientu pro úpravu všeobecného vyměřovacího základu za rok 2017, redukčních hranic pro stanovení výpočtového základu pro rok 2019 a základní výměry důchodu stanovené pro rok 2019 a o zvýšení důchodů v roce 2019 dojde od 1. ledna 2019 ke zvýšení procentní výměry důchodů o 3,4%. Navrhuje se proto, aby stejně a od stejného data byly zvýšeny dotčené náhrady za ztrátu na platu i náhrady nákladů na výživu pozůstalých podle branného zákonodárství.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 12.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 804 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(164 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2018 – 6.11.2018 Adresa připomínek eklep@army.cz
Připomínková místa ČMKOS , KOM , MF , MPSV , MSP , MV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7CDUBH8.doc 46 kB 11.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7CDUBH8.docx 20 kB 11.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk