Identifikace materiálu
Čj. OVA 345/19 PID KORNB5ZDUQCE
Čj. předkladatele 50139/2018-MZE-12152 Datum autorizace 1.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova vodní hospodářství; vodovody a kanalizace; zemědělská půda; zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Vodní právo
Důvod předložení Na základě Plánu legislativních prací vlády na rok 2018. Materiál je předkládán na základě bodu III/1 usnesení vlády č. 528 ze dne 24. července 2017 o Koncepci ochrany před následky sucha pro území České republiky.
Popis Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.7.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 8.7.2019 Číslo Sněmovního tisku 556 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 481 ze dne 8.7.2019
Znění PDF
DOC
(132 kB)
(174 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 1.11.2018 – 29.11.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚPV , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBEDDUYIU.docx 14 kB 24.7.2019
Materiál ma_KORNBEDDUYIU.docx 1535 kB 24.7.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBEDDUYIU.doc 690 kB 24.7.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNBEDDUYIU.docx 27 kB 24.7.2019
Průvodní dopis pd_KORNBEDDUYIU.docx 39 kB 24.7.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk