Identifikace materiálu
Čj. OVA 1042/18 PID KORNB5ZASE13
Čj. předkladatele MPSV-2018/205455-510/1 Datum autorizace 30.10.2018
Popis
Název materiálu Nařízení vlády, kterým se pro účely příspěvku na bydlení ze státní sociální podpory pro rok 2019 stanoví výše nákladů srovnatelných s nájemným, částek, které se započítávají za pevná paliva, a částek normativních nákladů na bydlení
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální politika; sociální zabezpečení
Oblast práva Sociální zabezpečení/Sociální pojištění; Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Právní úprava obsažená v § 24 a 28 zákona o státní sociální podpoře umožňuje každoročně stanovit výši nákladů na bydlení a normativních nákladů na bydlení tak, aby jejich výše a jejich dopad na příspěvek na bydlení odpovídaly aktuálním nákladům na bydlení, popř. cenám v oblasti bydlení.
Popis Provedení zmocnění uvedeného v § 28 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 18.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 12.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 828 ze dne 12.12.2018
Znění PDF
DOC
(127 kB)
(182 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 30.10.2018 – 20.11.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7DHRGES.docx 20 kB 14.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7DHRGES.docx 193 kB 14.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk