Identifikace materiálu
Čj. OVA PID KORNB5VN5UHE
Čj. předkladatele MF-20657/2018/7201-13 Datum autorizace 25.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh vyhlášky Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova majetek státu
Oblast práva Finanční právo/Majetek státu
Důvod předložení Zefektivnění nabídky prodejů státního majetku
Popis Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 62/2001 Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.2.2019 Stav materiálu 9PK - projednáno PK
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 25.10.2018 – 15.11.2018 Adresa připomínek Renata.vilhelmova@mfcr.cz
Připomínková místa AVČR , BIS , ČBÚ , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , FA , GAČR , GIBS , Hrad , KML , KOM , KVOP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NÚKIB , PSP , RRTV , Senát , SSHR , SÚJB , TAČR , ÚDHPSPH , UNRR , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , USTR , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB84E22I6.docx 39 kB 4.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB84E22I6.doc 40 kB 4.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB84E22I6.zip 75 kB 4.1.2019
Materiál ma_KORNB84E22I6.docx 44 kB 4.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB84E22I6.docx 34 kB 4.1.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB84E22I6.docx 70 kB 4.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB84E22I6.docx 33 kB 4.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk