Identifikace materiálu
Čj. OVA 970/18 PID KORNB5TBVGP1
Čj. předkladatele MV-116538-2/OBP-2018 Datum autorizace 23.10.2018
Popis
Název materiálu Nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova bezpečnostní politika; odměny a náhrady
Oblast práva Pracovní právo/Mzda; plat a náhrady
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018.
Popis Návrh nařízení vlády nařízení vlády o úpravě náhrady za ztrátu na služebním příjmu po skončení neschopnosti ke službě vzniklé služebním úrazem nebo nemocí z povolání a o úpravě náhrady nákladů na výživu pozůstalých
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 10.12.2018 Stav materiálu B - signováno
Datum schůze vlády 3.12.2018 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Sbírka zákonů
Usnesení vlády č. 803 ze dne 3.12.2018
Znění PDF
DOC
(126 kB)
(163 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 23.10.2018 – 30.10.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa BIS , GIBS , MF , MPSV , MSP , ÚZSI
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Materiál ma_KORNB7BDB3CM.pdf 556 kB 10.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7BDB3CM.pdf 638 kB 10.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk