Identifikace materiálu
Čj. OVA 1082/18 PID KORNB5SHKPQX
Čj. předkladatele MPSV-2018/203940-510/2 Datum autorizace 27.11.2018
Popis
Název materiálu Návrh nařízení vlády o zvýšení částek životního minima a existenčního minima
Typ materiálu Návrh nařízení vlády Předkladatel Ministerstvo práce a sociálních věcí
Klíčová slova sociální politika; sociální zabezpečení; úřady práce; veřejné rozpočty
Oblast práva Sociální zabezpečení/Státní sociální podpora
Důvod předložení Úprava částek životního a existenčního minima v souladu s vývojem spotřebitelských cen tak, aby jejich výše odpovídala nezbytným nákladům na výživu a ostatní základní osobní potřeby.
Popis Návrh nařízení vlády se předkládá v souladu s § 9 odst. 1 zákona č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění zákona č. 261/2007 Sb.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 7.1.2019 Stav materiálu 9 - projednáno
Datum schůze vlády 7.1.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 27.11.2018 – 4.12.2018 Adresa připomínek eklep@mpsv.cz
Připomínková místa ASO , Asociace-kraju , ČMKOS , ČSÚ , HKČR , KML , KOM , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSSOUD , praha-city , SMOČR , ÚOOÚ , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB77DV3SJ.doc 92 kB 6.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB77DV3SJ.docx 17 kB 6.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB77DV3SJ.docx 25 kB 6.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB77DV3SJ.docx 34 kB 6.12.2018
Materiál ma_KORNB77DV3SJ.docx 19 kB 6.12.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB77DV3SJ.docx 44 kB 6.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB77DV3SJ.zip 356 kB 6.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk