Identifikace materiálu
Čj. OVA 1158/18 PID KORNB5LF4ET3
Čj. předkladatele MV-86909/LG-2017 Datum autorizace 16.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; území České republiky
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Státní území a hranice; Ústavní právo/Územní samospráva
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona o územně správním členění státu včetně novel souvisejících zákonů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 8.2.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 4.2.2019 Číslo Sněmovního tisku 395 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 85 ze dne 4.2.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(183 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.10.2018 – 13.11.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB94ATGRY.doc 22 kB 5.2.2019
Materiál ma_KORNB94ATGRY.docx 68 kB 5.2.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB94ATGRY.docx 132 kB 5.2.2019
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB94ATGRY.docx 17 kB 5.2.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB94ATGRY.docx 31 kB 5.2.2019
Průvodní dopis pd_KORNB94ATGRY.doc 47 kB 5.2.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk