Identifikace materiálu
Čj. OVA 1158/18 PID KORNB5LF4ET3
Čj. předkladatele MV-86909/LG-2017 Datum autorizace 16.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o územně správním členění státu a o změně souvisejících zákonů (zákon o územně správním členění státu)
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo vnitra
Klíčová slova kraje; obce; území České republiky
Oblast práva Správní právo/Obce a kraje; Správní právo/Všeobecná a vnitřní správa; Ústavní právo/Moc výkonná a orgány státní správy; Ústavní právo/Státní území a hranice; Ústavní právo/Územní samospráva
Důvod předložení Předkládá se na základě Plánu legislativních prací vlády na zbývající část roku 2018
Popis Návrh zákona o územně správním členění státu včetně novel souvisejících zákonů
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 2.1.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 16.10.2018 – 13.11.2018 Adresa připomínek eklep@mvcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , BIS , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , ERÚ , GIBS , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KVOP , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MZD , MZE , MZV , MŽP , NBÚ , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , NÚKIB , praha-city , PSP , Senát , SMOČR , SMSCR , SSHR , SÚJB , ÚDHPSPH , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , ÚZSI , ÚZSVM , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB7NBMG23.doc 52 kB 21.12.2018
Návrh usnesení us_KORNB7NBMG23.docx 16 kB 21.12.2018
Předkládací zpráva zp_KORNB7NBMG23.docx 25 kB 21.12.2018
Důvodová zpráva zd_KORNB7NBMG23.docx 68 kB 21.12.2018
Materiál ma_KORNB7NBMG23.docx 31 kB 21.12.2018
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNB7NBMG23.docx 133 kB 21.12.2018
Návrh prováděcích právních předpisů np_KORNB82AWFDB.docx 19 kB 2.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB7NBMG23.docx 31 kB 21.12.2018
Vypořádání připomínek vp_KORNB7NBMG23.doc 114 kB 21.12.2018
Průvodní dopis pd_KORNB7NBMG23.pdf 601 kB 21.12.2018

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk