Identifikace materiálu
Čj. OVA 32/19 PID KORNB5LDA9I3
Čj. předkladatele 48496/2018-MZE-12152 Datum autorizace 19.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo zemědělství
Klíčová slova zemědělství
Oblast práva Životní prostředí a pozemkové právo/Zemědělství a lesnictví
Důvod předložení Plán legislativních prací vlády na rok 2018
Popis Hlavním důvodem předložení návrhu zákona je adaptace na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2031 ze dne 26. října 2016 o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin a dále na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/625 ze dne 15. března 2017 o úředních kontrolách.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 14.1.2019 Stav materiálu 7 - zařazeno do evidence
Datum schůze vlády Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do
Připomínkové řízení
Termín připomínek 19.10.2018 – 16.11.2018 Adresa připomínek eklep@mze.cz
Připomínková místa ASO , ČBÚ , ČMKOS , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , DAČR , ERÚ , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-AGRO , KZPS , MD , MF , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZV , MŽP , NKÚ , PSP , Senát , SMOČR , SPČR , SSHR , SÚJB , ÚNMZ , ÚOHS , ÚOOÚ , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNB8BB6YYK.docx 30 kB 14.1.2019
Návrh usnesení us_KORNB8BB6YYK.docx 15 kB 14.1.2019
Předkládací zpráva zp_KORNB8BB6YYK.docx 25 kB 14.1.2019
Důvodová zpráva zd_KORNB8BB6YYK.docx 109 kB 14.1.2019
Materiál ma_KORNB8BB6YYK.docx 105 kB 14.1.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNB8BB6YYK.docx 298 kB 14.1.2019
Rozdílová tabulka rt_KORNB8BB6YYK.docx 172 kB 14.1.2019
Vypořádání připomínek vp_KORNB8BB6YYK.docx 120 kB 14.1.2019
Průvodní dopis pd_KORNB8BB6YYK.zip 72 kB 14.1.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk