Identifikace materiálu
Čj. OVA 246/19 PID KORNB5FHGHZK
Čj. předkladatele MF-19490/2018/2602-7 Datum autorizace 11.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova ceny; účetnictví
Oblast práva Finanční právo/Účetnictví
Důvod předložení plán Legislativních prací vlády
Popis Hlavním cílem navržené novely je zavedení dosud chybějící definice tržní hodnoty, a dále zajištění souladu s aktuálním stavem právního řádu. Ve vazbě na občanský zákoník a požadavky plynoucí z Akčního plánu k provedení nedotačních opatření pro podporu plánování a výstavbu sítí elektronických komunikací je aktualizováno ustanovení o oceňování věcných břemen a v nově formulovaném ustanovení je upraveno oceňování újmy z titulu věcných břemen nebo jiných věcných práv zřízených ze zákona jako závada na nemovité věci. V neposlední řadě dochází k zpřesnění postupů při zpracování cenových map stavebních pozemků a nově se zavádí ocenění rychle rostoucích dřevin.
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 5.6.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 20.5.2019 Číslo Sněmovního tisku 501 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 343 ze dne 20.5.2019
Znění PDF
DOC
(64 kB)
(170 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2018 – 8.11.2018 Adresa připomínek pripominkove.rizeni-OM@mfcr.cz
Připomínková místa Asociace-kraju , AVČR , ČBÚ , ČNB , ČSÚ , ČTÚ , ČÚZK , FA , HKČR , Hrad , KLP , KML , KOM , Komora-AGRO , Komora-ČAK , Komora-ČKA , Komora-ČKAIT , Komora-EK , Komora-KA , Komora-KDP , Komora-NK , kr-jihočeský , kr-jihomoravský , kr-karlovarský , kr-královehradecký , kr-liberecký , kr-moravskoslezský , kr-olomoucký , kr-pardubický , kr-plzeňský , kr-středočeský , kr-ústecký , kr-vysočina , kr-zlínský , KUK , KVOP , KZPS , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , NKÚ , NSOUD , NSSOUD , NSZ , praha-city , PSP , RRTV , RVV , Senát , SMOČR , SMSCR , SPČR , SSHR , TAČR , ÚNMZ , UNRR , ÚOHS , ÚPDI , ÚPV , ÚSOUD , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBCSJZBIE.docx 13 kB 3.6.2019
Materiál ma_KORNBCTBDBQS.docx 60 kB 4.6.2019
Závěrečná zpráva RIA ria_KORNBCSJZBIE.docx 293 kB 3.6.2019
Platné znění s vyznačením navrhovaných změn a doplnění pz_KORNBCSJZBIE.docx 44 kB 3.6.2019
Průvodní dopis pd_KORNBCSJZBIE.docx 32 kB 3.6.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk