Identifikace materiálu
Čj. OVA 1163/18 PID KORNB5FCAB46
Čj. předkladatele MF-17878/2018/32-11 Datum autorizace 11.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 26.3.2019 Stav materiálu CE – zaevidováno v PSP
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku 434 (8.volební období)
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Usnesení vlády č. 179 ze dne 18.3.2019
Znění PDF
DOC
(128 kB)
(169 kB)
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2018 – 8.11.2018 Adresa připomínek Pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KDP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , PSP_ZV , Senát_ZV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAGFWDO3.doc 26 kB 22.3.2019
Materiál ma_KORNBAGFWDO3.doc 244 kB 22.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAGFWDO3.docx 23 kB 22.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk