Identifikace materiálu
Čj. OVA 1163/18 PID KORNB5FCAB46
Čj. předkladatele MF-17878/2018/32-11 Datum autorizace 11.10.2018
Popis
Název materiálu Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Typ materiálu Návrh zákona Předkladatel Ministerstvo financí
Klíčová slova daň z příjmu
Oblast práva Finanční právo/Daně a poplatky
Důvod předložení Návrh zákona se předkládá v souladu s Plánem legislativních prací vlády na rok 2018.
Popis Návrh zákona o zamezení dvojímu zdanění ve vztahu k Tchaj-wanu
Poznámky
Zpracování
Datum poslední úpravy 22.3.2019 Stav materiálu A - zapracovány změny
Datum schůze vlády 18.3.2019 Číslo Sněmovního tisku
Legislativní proces pokračuje do Poslanecká sněmovna
Připomínkové řízení
Termín připomínek 11.10.2018 – 8.11.2018 Adresa připomínek Pripominkove.rizeni@mfcr.cz
Připomínková místa ČNB , HKČR , Hrad , KML , KOM , Komora-KDP , MD , MK , MMR , MO , MPO , MPSV , MSP , MŠMT , MV , MZD , MZE , MZV , MŽP , PSP_ZV , Senát_ZV , SPČR , VÚV
Přílohy
Typ Název přílohy Velikost přílohy Datum vložení přílohy
Obálka ob_KORNBAGFWDO3.doc 26 kB 22.3.2019
Materiál ma_KORNBAGFWDO3.doc 244 kB 22.3.2019
Průvodní dopis pd_KORNBAGFWDO3.docx 23 kB 22.3.2019

Vysvětlivky ke zkratkám:

PID - identifikační číslo materiálu v eKLEPu, Čj. OVA - číslo jednací Odboru vládní agendy ÚV ČR

Vysvětlivky k přílohám:

pd - průvodní dopis, ob - obálka, us - návrh usnesení, up - příloha návrhu usnesení, zp - předkládací zpráva, ma - materiál, zd - důvodová zpráva/odůvodnění, np - návrh prováděcích právních předpisů, mp - další příloha materiálu, rt - rozdílová tabulka, pz - platné znění návrhu právního předpisu, vp - vypořádání připomínek

Poznámka: Materiály obsahují podle typu a podle stavu, ve kterém se nacházejí, různé přílohy. U materiálů jsou jen některé výše uvedené přílohy.

Upozornění

Ve stavech "2 - v připomínkovém řízení" až "CE - zaevidováno v PSP" je zobrazena aktuální verze materiálu. Od stavu "D - projednávání v PSP" výše je zobrazena verze projednaná vládou a aktuální znění materiálu naleznete pod odkazem s číslem sněmovního tisku.

Další informace, včetně popisu stavů materiálů, jsou uvedeny v Nápovědě k aplikaci v zápatí stránky.

eKLEP pro veřejnostzVládyvLegiseKLEP - neveřejnýeVláda - neveřejný                                                                                               Legislativní helpdesk